-  Vormen worden zichtbaar
 
 
 
 
 
Schot
 
Vorm van
de kimmen
 
Bodem spanten, structurele tank en schot
           
 
 
 
 
Schot tussen salon en machine kamer
 
Voorsteven kiel hoog boven de rest
 
           
  back