....... is er klaar voor om een Luxe Motor voor U te bouwen rekening houdend met al Uw speciale wensen en behoeftes.

Een perfect ontwerp dat ontstaan is uit een combinatie van het beste wat er via het Maritiem Museum in Rotterdam beschikbaar was op het gebied van historische Luxe Motor ontwerpen (Fa. D. Boot, Alphen voor de kenners) en een in vele jaren opgebouwde kennis en ervaring in de scheepsbouw.
Een perfect getrimd schip bezorgt U een geweldige leefomgeving zowel op reis als op anker of in de havens.
Door haar afmetingen is ze niet alleen geschikt voor de nederlandse meren en kanalen, de franse kanalen maar ook voor vrijwel elke europese waterweg inclusief de kustwateren.

De schepen worden gebouwd naar de regels en voorschriften van de “Directive Pleasure Craft 94/25 EC, Category C”* de maatstaven van het Nederlandse Ministerie van Verkeer en Waterstaat volgend.

Classificatie bureau NKIP** verzorgt de inspectie van ontwerp en bouw en ook de goedkeuring en officiele certificering*** en CE-markering.

Lees en ontdek meer op onze web pagina’s of vraag om meer informatie via: fettben@planet.nl

 

* “Richtlijn Pleziervaartuigen 94/25 EG, Categorie C” van het Europees Parlement en de Raad.

** “Nederlands Keurings Instituut Pleziervaartuigen” het door de Nederlandse regering aangewezen classificatiebureau; Notified body nr. 0613.

*** Alle tekeningen , berekeningen en de documentatie zijn NKIP approved en CE gecertificeerd evenals het eerste proto type casco (zie de volgende pagina’s)